Οργάνωση Βιβλίων στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Τα βιβλία στα οποία έχετε πλήρη, ελεύθερη και διαρκή πρόσβαση για διάβασμα στον προσωπικό σας υπολογιστή είναι στην πλειοψηφία τους σε μορφή PDF . Τα αρχεία εμπλουτίζονται συνεχώς.

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.dropbox.com/sh/grqzcu43zou2wyx/AADxVNbFbQ6bYw59729UAADma?dl=0