Δεσμός, Νευροεπιστήμες και Ψυχοθεραπεία: Εφαρμογές στην κλινική πρακτική

Ετήσιο Σεμινάριο 60 ωρών (και διαδικτυακά) για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της και εργάζονται συμβουλευτικά/ψυχοθεραπευτικά.

Τo σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά και επαγγελματίες της περιφέρειας.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Ενδεικτικά θέματα του σεμιναρίου:

 • Εξελικτική  ψυχοθεραπεία/Evolutionary psychotherapy
 • Ανάπτυξη, συμπεριφορική γενετική και επιγενετική /Development, behavioral genetics and epigenetics
 • Ιδιοσυγκρασία/Temperament
 • Πρόσδεση και Ψυχοθεραπεία. Εργαλεία Αξιολόγησης και παρέμβασης/Attachments and psychotherapy. Tools of evaluation and intervention.
 • Δουλεύοντας με τα συναισθήματα στην ψυχοθεραπεία/Working with emotion in psychotherapy
 • Ο ενσωματωμένος σχεσιακός εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα/ The embodied relational brain & the nervous system
 • Ο μύθος του unisex εγκεφάλου/the myth of the unisex brain
 • Νευροπλαστικότητα στην κλινική πρακτική/Neuroplasticity in clinical practice
 • Η θεωρία του πνευμονογαστρικού νεύρου και η ψυχοθεραπεία της ασφάλειας & αυτορρύθμισης/Polyvagal theory and the psychotherapy of safety & self regulation 
 • Η επιστήμη του εγκεφάλου στη θεραπευτική πρακτική του τραύματος/Brain science in the treatment of trauma
 • Δουλεύοντας με την ντροπή στην ψυχοθεραπεία/Working with shame in psychotherapy
 • Μνημονική επαναπαγίωση και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές/Memory reconsolidation in psychotherapeutics practices
 • Φαρμακευτικές και τεχνολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις/Drug and technological therapeutic interventions 
 • Ενσυνειδητότητα και ψυχοθεραπεία/ Mindfulness and Psychotherapy

Η εκπαίδευση διεξάγεται στην οδό Kυπρίων Αγωνιστών 81, 15126 Μαρούσι από τον Οκτώβριο 2023-Ιούνιο 2024, ένα Σάββατο το μήνα 10.00-15.30 και ένα ΣΚ τον Ιούνιο 16 ώρες.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους ηλεκτρονικά.