ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ - THE “BEAR GUIDELINES” FOR THE TREATMENT OF TRAUMA

Το Μονοετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση του τραύματος ως κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς προγράμματος του ‘Λόγω Ψυχής’ που βασίζεται στο μοντέλο SANESystem Attachment Narrative Encephalon ®. Άλλες αιτήσεις από επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές εξετάζονται κατά περίπτωση και κατ’ εξαίρεση. Οι νέοι επαγγελματίες εξειδικεύουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους, και τις οργανώνουν με βάση 4 κατευθυντήριες γραμμές που ονομάζουμε BEAR Guidelines (Befriend your nervous system, Embrace your inner parts, Attune with significant others, Re-story your life).

Η εκπαίδευση διεξάγεται στο ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, Στουντίου 10β, Μαρούσι. Διεξάγεται μια Παρασκευή το μήνα 09.30πμ-15.00μμ, από Οκτώβριο έως Μάιο και ένα Σαββατοκύριακο τον Ιούνιο (9.00πμ – 17.00μμ). Απαιτείται πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους ηλεκτρονικά.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ