Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών & Εποπτών Συστημικών Ψυχοθεραπευτών

Στόχος του προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επαγγελματιών συστημικών ψυχοθεραπευτών ώστε να καταστούν ικανοί εκπαιδευτές και επόπτες θεραπευτών και να μπορούν να αναγνωριστούν / πιστοποιηθούν ως τέτοιοι από τους αρμόδιους προς τούτο επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους ψυχοθεραπευτών (European Family Therapy Association – EFTA / Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας – ΕΛΕΣΥΘ).

Για λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών (του τρέχοντος έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους ηλεκτρονικά .