Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών & Εποπτών Συστημικών Ψυχοθεραπευτών

Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής τους.