Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Β”

Συντονίστρια: Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., Ph.D., ECP

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12 &13 Μαΐου 2018, Ώρες: 10.00-17.00

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το Α ́ μέρος του σεμιναρίου για τη θεραπεία ζεύγους και έχουνε εξοικειωθεί με το σκεπτικό το οποίο προσεγγίζουμε τη σχέση του ζευγαριού. Οι βασικές αρχές και τεχνικές που έχουμε ήδη παρουσιάσει πλαισιώνουν την προσέγγιση μας σε θέματα που αφορούν στην ερωτική ζωή των θεραπευόμενων μας.

Θα διαπραγματευτούμε πως διαχειριζόμαστε ως θεραπευτές με ζευγάρια :

  • Τη διερεύνηση της ερωτικής τους ζωής
  • Τη διερεύνηση έλλειψης ικανοποίησης στη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού
  • Θέματα απιστίας
  • Ερωτήματα και διαπραγματεύσεις για σεξουαλική αποκλειστικότητα
  • Ιδιαιτερότητες της σεξουαλικής (σαδομαζοχιστικές ή φετιχιστικές σεξουαλικές πρακτικές, swinging, bisexual ερωτική ζωή κ.α.)
  • Ζητήματα σεξουαλικότητας σε ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια