Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Β”

Συντονίστρια: Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., Ph.D., ECP
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 & 11 Νοεμβρίου 2018.  Ώρες: 10.00-17.00 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το Α΄Μέρος του σεμιναρίου για τη θεραπεία ζεύγους και έχουν εξοικειωθεί με το σκεπτικό το οποίο …..διαβάστε περισσότερα