Εκπαιδευτικό σεμινάριο  (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Α”

Συντονίστρια:Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., EuroPsy, Ph.D., ECP
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 & 6 Οκτωβρίου 2019, Ώρες: 10.00-17.00

Η θεραπεία με ζευγάρια απαιτεί επιπλέον δεξιότητες, καθώς ο θεραπευτής καλείται να διαμορ-φώσει υποθέσεις και παρεμβάσεις για το κάθε μέλος ξεχωριστά, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση. Επιπλέον εμπλέκεται και ο ίδιος σε αυτή τη σχέση που αναβιώνει ενδοπροσωπικές δυναμικές και στερεότυπες αντιλήψεις σε σχέση με τους άνδρες και τις γυναίκες. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα επεξεργαστούμε θεωρητικά και βιωματικά τις ακόλουθες παρα-μέτρους της θεραπευτικής διεργασίας:

Πώς γίνεται ο συντονισμός της συζήτησης, ώστε το κάθε μέλος να εκφραστεί αλλά και να ακούσει. Πώς αποφεύγει ο θεραπευτής τη σταθερή συμμαχία με έναν από τους δύο Πώς ευαισθητοποιείται το κάθε μέλος της του ζευγαριού σε σχέση με την ψυχολογική του κληρονομιά από τη δική του γονεϊκή οικογένεια και τον τρόπο που αυτή η κληρονομιά εκδηλώνε-ται στη συντροφική σχέσηΠώς τους εκπαιδεύει στην επικοινωνία μεταξύ τουςΠώς δουλεύει με ζευγάρια σε φάση διαζυγίου, σε φάση κρίσης και με ομόφυλα ζευγάριαΠώς ο θεραπευτής αναγνωρίζει και αξιοποιεί την προσωπική του συναισθηματική εμπλοκή στη σχέση του ζευγαριούΣκοπός της θεραπευτικής διεργασίας είναι, μέσω της σύνδεσης του παρόντος με το παρελθόν, τα μέλη του ζευγαριού να αποφύγουν να επαναλαμβάνουν ασυνείδητα μοτίβα συμπεριφοράς που αναβιώνουν τραύματα του παρελθόντος στους ίδιους (π.χ. απόρριψη, ακύρωση, υποτίμηση, απομόνωση, υπερυπευθυνότητα, κ.ά.) αλλά και στον άλλον. Απόρροια αυτού είναι οι δύο σύντροφοι να αρχίζουν να κατανοούν πολύ καλύτερα τον εαυτό τους και τον άλλον και να μαθαίνουν να αλληλοφροντίζονται