Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 7 ωρών)

“Οι παιδικές αναμνήσεις ως αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης”

Συντονίστρια: Αθηνά ΑνδρουτσοπούλουPhD, EuroPsy, ECP 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, Ώρες: 09.30-16.30 

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις.