Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι παιδικές αναμνήσεις ως αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι παιδικές αναμνήσεις ως αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη χορήγηση, και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου αξιολόγησης και σχεδιασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το σεμινάριο βασίζεται σε πρωτότυπες δημοσιευμένες εργασίες της συντονίστριας * και έρευνες του ‘Λόγω Ψυχής’.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, ECP.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 4 Απριλίου 2020
ΩΡΕΣ: 09.30-16.30
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΛΟΓΩ ΨΥΧΗΣ-IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τ. 210-8033287 , info@logopsychis.gr, ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 10Β, 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

*Η Αθηνά Ανδρουτσοπούλου είναι Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, &Οικογενειακή Θεραπεύτρια. Συν-ιδρύτρια και επιστημονική συν-υπεύθυνη του ‘Λόγω Ψυχής’