Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“ALL YOU NEED IS LOVE” Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και ψυχοθεραπεία

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP 
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 & 10  Φεβρουαρίου 2019, Ώρες: 10.00-17.00,   Δηλώσεις συμμετοχής έως 4/2/2019

Η αγάπη είναι αυτό που όλοι προσπαθούμε να έχουμε, παρόλο που τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε ακριβώς να ορίσουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο από αυτό θέλουμε ή αντέχουμε, αν μπορούμε να το δώσουμε, να ….διαβάστε περισσότερα