Με γόμα και καθρέφτη

Επιμελητές: Χάρις Κατάκη και Αθηνά Ανδρουτσοπούλου
Εκδόσεις: Πεδίο, 2019

Εννιά συστημικοί ψυχοθεραπευτές παρουσιάζουν τον τρόπο που βοήθησαν πρόσωπα και οικογένειες να αντιμετωπίσουν ψυχολογικές δυσκολίες, όπως προβλήματα οικογενειακών σχέσεων, σωματικά συμπτώματα, την κατάθλιψη, την ψύχωση, τον αποχωρισμό, αλλά και το θάνατο, βάσει ενός συστημικού συνθετικού μοντέλου θεραπείας. Τα κεφάλαια είναι γραμμένα με τρόπο προσιτό ώστε να μπορούν να διαβαστούν τόσο από επαγγελματίες ή σπουδαστές του χώρου της ψυχικής υγείας όσο και από ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται και ενημερώνεται για θέματα ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας.

 Πληροφορίες για τη διάθεση του βιβλίου στη γραμματεία του Λόγω Ψυχής.