Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές

Επιμελητές: Τσαμπίκα Μπαφίτη και Γιώργος Καλαρρύτης
Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, 2009

Στο συλλογικό αυτό βιβλίο παρουσιάζεται η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν αναλυτικά τόσο το θεωρητικό πλαίσιο όσο και τις πρακτικές εφαρμογές της. Προσφέρουν ένα συστημικό τρόπο θεώρησης σημαντικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως η σχέση βιολογίας και ψυχο.λογίας, η διαγνωστική διαδικασία, η δυναμική της οικογένειας και η κατάχρηση ουσιών, η συμβουλευτική φοιτητών, η σχέση του ζευγαριού.

 Πληροφορίες για τη διάθεση του βιβλίου στη γραμματεία του Λόγω Ψυχής.