Σώμα υγιές σε νου υγιή

Επιμελητές: Γιώργος Καλαρρύτης και Τσαμπίκα Μπαφίτη
Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, 2005

Καρπός απόψεων σημαντικών θεραπευτών και θεωρητικών, το βιβλίο παρουσιάζει πολλά και σημαντικά δεδομένα από την έρευνα και την κλινική εμπειρία για το θέμα της υγείας και της ασθένειας από τη συστημική οπτική. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προβληματισμών και προτάσεων που αφορούν την αλληλεπίδραση νου-σώματος, την εφαρμογή τεχνικών στην έκφραση επώδυνων συναισθημάτων, αλλά και τα διλήμματα των επαγγελματιών στην επαφή τους με τους ανθρώπους που πάσχουν ή στην εκπαίδευση που παρέχουν σε επαγγελματίες υγείας. Το βιβλίο εκδόθηκε με αφορμή την εικοσάχρονη πορεία του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων και την ομώνυμη ημερίδα που διοργανώθηκε για να σηματοδοτήσει το γεγονός.

 Πληροφορίες για τη διάθεση του βιβλίου στη γραμματεία του Λόγω Ψυχής.