Έναρξη νέων τμημάτων

Το Λόγω Ψυχής ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων για τα ακόλουθα προγράμματα στην εμπλουτισμένη συστημική προσέγγιση SANE – System Attachment Narrative Encephalon τον Οκτώβριο κάθε έτους: Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη... Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία Ζεύγους Μέρος Α΄

Η Θεραπεία με ζευγάρια απαιτεί επιπλέον δεξιότητες, καθώς ο Θεραπευτής καλείται να διαμορφώσει υποθέσεις και παρεμβάσεις για το κάθε μέλος ξεχωριστά, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση. Επιπλέον εμπλέκεται... Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου

Οι αιτήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου εκπαίδευσης & έρευνας στη συστημική ψυχοθεραπεία – Λόγω Ψυχής για το έτος 2020-2021 ξεκίνησαν. Φόρμα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι παιδικές αναμνήσεις ως αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη χορήγηση, και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου... Διαβάστε περισσότερα

Fiction: Ένα αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη χορήγηση, και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου... Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο: “ALL YOU NEED IS LOVE”

Η αγάπη είναι αυτό που όλοι προσπαθούμε να έχουμε, παρόλο που τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε ακριβώς να ορί- σουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο από αυτό θέλουμε ή αντέχουμε, αν μπορούμε να το δώσουμε, να το πάρουμε ή ακόμη κι αν το αξίζουμε. Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Α” Συντονίστρια:Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., EuroPsy, Ph.D., ECP Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 & 6 Οκτωβρίου 2019, Ώρες: 10.00-17.00 Η θεραπεία με ζευγάρια απαιτεί επιπλέον δεξιότητες, καθώς ο... Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για ενήλικες

” Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και οι σχέσεις της ζωής μας”  Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP  Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, Ώρες: 10.00-18.00  Ο πρωταρχικός συναισθηματικός... Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

“Περιγραφές εαυτού και οικογένειας &Fiction: Δύο αφηγηματικά εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης” Συντονίστρια:  Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, EuroPsy, ECP  Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Σάββατο 13 Απριλίου 2019,   Ώρες: 09.30-16.30  Διπλό σεμινάριο που απευθύνεται σε... Διαβάστε περισσότερα