Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι παιδικές αναμνήσεις ως αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη χορήγηση, και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου... Διαβάστε περισσότερα

Fiction: Ένα αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη χορήγηση, και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου... Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο: “ALL YOU NEED IS LOVE”

Η αγάπη είναι αυτό που όλοι προσπαθούμε να έχουμε, παρόλο που τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε ακριβώς να ορί- σουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο από αυτό θέλουμε ή αντέχουμε, αν μπορούμε να το δώσουμε, να το πάρουμε ή ακόμη κι αν το αξίζουμε. Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Α” Συντονίστρια:Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., EuroPsy, Ph.D., ECP Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 & 6 Οκτωβρίου 2019, Ώρες: 10.00-17.00 Η θεραπεία με ζευγάρια απαιτεί επιπλέον δεξιότητες, καθώς ο... Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για ενήλικες

” Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και οι σχέσεις της ζωής μας”  Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP  Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, Ώρες: 10.00-18.00  Ο πρωταρχικός συναισθηματικός... Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

“Περιγραφές εαυτού και οικογένειας &Fiction: Δύο αφηγηματικά εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης” Συντονίστρια:  Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, EuroPsy, ECP  Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Σάββατο 13 Απριλίου 2019,   Ώρες: 09.30-16.30  Διπλό σεμινάριο που απευθύνεται σε... Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“ALL YOU NEED IS LOVE” Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και ψυχοθεραπεία Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP  Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 & 10  Φεβρουαρίου 2019, Ώρες: 10.00-17.00,   Δηλώσεις συμμετοχής έως 4/2/2019 Η... Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Β” Συντονίστρια: Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., Ph.D., ECP Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 & 11 Νοεμβρίου 2018.  Ώρες: 10.00-17.00  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη... Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 14 ώρες)

“Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Α” Συντονίστρια: Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., Ph.D., ECP Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018, Ώρες: 10.00-17.00  Η θεραπεία με ζευγάρια απαιτεί επιπλέον δεξιότητες,... Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Διάρκεια σεμιναρίου: 7 ώρες)

“Όνειρα στη θεραπεία : Αφηγηματική κατανόηση και ερμηνεία” Συντονίστρια:Αθηνά Ανδρουτσοπούλου Ph.D. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 Απριλίου 2018, Ώρες: 09.30-16.30  Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών ερ-γαλείων. Μέσα... Διαβάστε περισσότερα

Close Menu