Ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για ενήλικες

Ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για ενήλικες

” Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και οι σχέσεις της ζωής μας” 

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP 
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, Ώρες: 10.00-18.00 

Ο πρωταρχικός συναισθηματικός δεσμός (attachment) μεταξύ γονιού και παιδιού ενυπάρχει και επηρεάζει, άλλοτε ανεπαίσθητα και άλλοτε πιο έντονα, (σ)τις καθημερινές εμπειρίες όλων. Συνειδητά ή ασύνειδα  …..περισσότερες πληροφορίες