Ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο για το ευρύ κοινό

“All you need is love: Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και οι σχέσεις της ζωής μας” 
Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, ICADC, CGP, CFT, ECP 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:6 Μαΐου  2018, Ώρες: 10.00-18.00 Ο πρωταρχικός

συναισθηματικός δεσμός (attachment) μεταξύ γονιού και παιδιού ενυπάρχει και επηρεάζει, άλλοτε    ανεπαίσθητα και άλλοτε πιο έντονα, (σ)τις καθημερινές εμπειρίες όλων. Συνειδητά ή ασύνειδα….