Όνειρα στην Πράξη: Αφηγηματικές Τεχνικές & Αυτοανάπτυξη

Το Μονοετές Πρόγραμμα ΌΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην χρήση των ονείρων ως κομμάτι της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας και αφηγηματικής ιατρικής, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της εισηγήτριας «Η αθώα γλώσσα των ονείρων μας: Μια αφηγηματική οπτική» (Gutenberg) και στη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα η εργασία με τα όνειρα αξιοποιείται και ως εργαλείο αυτο-ανάπτυξης και αποφυγής της εξουθένωσης των ψυχοθεραπευτών και επαγγελματιών ψυχοσωματικής υγείας.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς προγράμματος του ‘Λόγω Ψυχής’ που βασίζεται στο μοντέλο SANE-System Attachment Narrative Encephalon ®.

Άλλες αιτήσεις από ψυχοθεραπευτές και επαγγελματίες της ψυχοσωματικής υγείας (γιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, ειδικοί παιδαγωγοί) εξετάζονται κατά περίπτωση και καλούνται σε συνέντευξη, εφόσον τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις: ((i)   Συμμετοχή σε μακρόχρονη ψυχοθεραπεία συστημικής ή και ψυχοδυναμικής προσέγγισης, (ii)   Διάθεσή τους να επεξεργαστούν προσωπικό ονειρικό υλικό που θα μοιραστούν στο βαθμό που το επιθυμούν στην εκπαιδευτική ομάδα.

Η εκπαίδευση διεξάγεται στο ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, Στουντίου 10β, Μαρούσι. Διεξάγεται μια Παρασκευή το μήνα 09.30πμ-15.30μμ, από Οκτώβριο έως Μάιο.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Όνειρα στην Πράξη: Αφηγηματικές Τεχνικές & Αυτοανάπτυξη