Επιστημονικές Εργασίες και Δημοσιεύσεις του Επιστημονικού Προσωπικού

ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά /Κείμενα Εργασίας - Ξενόγλωσσα

 (Διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από τη συγγραφέα κατόπιν αιτήματος.)

 • Androutsopoulou, A. (2015). Moments of meaning: Identifying inner voices in the autobiographical texts of ‘Mark’. Qualitative Psychology.,2,2,130-146
 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25,  2, 161 – 176. (earlier version as Working Paper of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/2)
 • Androutsopoulou, A. (2014).Many inner authors: Practical comprehension of the “polyphonic self” in psychotherapy training. Systemic Thinking & Psychotherapy, 5, e-journal (hestafta.org)
 • Androutsopoulou, A. (2013). The use of early recollections as a narrative aid in psychotherapy.  Counselling Psychology Quarterly26, 313-329.
 • Androutsopoulou, A. (2011). Red Balloon: Approaching dreams as self-narratives. Journal of Marital and Family Therapy , 37, 479-490.
 • Androutsopoulou, A. (2005).Themes in nested stories: A case in family-oriented synthetic therapy. Journal of Systemic Therapies, 24, 43-59.
 • Androutsopoulou, A., Thanopoulou, K. Economou, E. & Bafiti, T. (2004). Forming criteria for assessing the coherence of clients’ life stories: A narrative study. Journal of Family Therapy, 26, 384-406, 2004.
 • Androutsopoulou, A. (2001). The self-characterisation as a narrative tool: Applications in therapy with individuals and families. Family Process, 40, 79-94.
 • Androutsopoulou, A. (2001). Fiction as an aid to therapy: A narrative and family rationale for practice. Journal of Family Therapy, 23, 278-295.
 • Androutsopoulou, A., Thanopoulou, K., Economou, E., Bafiti, T. (2001). Form analysis of clients’ narratives: Coherence as a measure of “improvement”. Laboratory for the Study of Human Relations, Working Paper Series No 2001/2., Athens.
 • Androutsopoulou, A. (2000). Idiography and nomothesis: The quest for integration. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 7, 151-160.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά /Κείμενα Εργασίας - Ελληνικά

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2013). ‘Πρόσκληση σε τσάι: Παιδικές αναμνήσεις, οικογένεια και συναισθηματικοί δεσμοί. Κείμενα εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Νο 2013/1, Αθήνα.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2012). Κρίσεις πανικού σε περιόδους κρίσης: Συμμαχώντας με υποστηρικτικές, φροντιστικές φωνές. Κείμενα Εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Νο 2012/1, Αθήνα.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2008). Ανάλυση αφήγησης ως εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Σειρά Κειμένων Εργασίας του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων Νο 2008/23, Αθήνα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. & Θανοπούλου, K. (2005). Δεσμοί αγάπης: ‘Παλιό’ και ‘νέο’ σε ιστορίες και παρεμβάσεις με νέες μορφές οικογένειας. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 7, 41-57.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2004). Συστημική και οικογενειακή θεραπεία: Κριτική ανασκόπηση των μετανεωτερικών εξελίξεων. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 11, 512-528. www.elpse.gr/el/katalogos-teyxwn/category/50.html?download=403
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2003). Ποιος μιλάει τώρα; Η αναγνώριση των εσωτερικών μας φωνών και η θεραπευτική πρόσκληση σε διάλογο. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 3, 61-77.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Η διαφύλαξη της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας στα σύγχρονα μοντέλα ποιοτικής έρευνας. Σειρά Κειμένων Εργασίας του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων Νο 2003/11, Αθήνα.
 • Κατάκη, X., Ανδρουτσοπούλου, A., Γρηγοροπούλου, E., Λάκκα, E. & Γαβριηλίδου, A. (1999). Η σχέση του ζευγαριού: Τάσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 6, 20-37.

Βιβλία

 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2005). Η αθώα γλώσσα των ονείρων μας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2011). Κουβέντες με τη μαμά. Αθήνα: Ψυχογιός (για παιδιά).
 • Ανδρουτσοπουλου, Α. (2013). Μεγαλύτερες κουβέντες με τη μαμά: Ψυχογιός (για παιδιά).

Επιμέλεια βιβλίων

 • Κατάκη, Χ. και Ανδρουτσοπούλου, Α. (επιμ.), (2003). Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κατάκη, Χ. και Ανδρουτσοπούλου, Α. (επιμ.), (2005) Με χάρτη και πυξίδα: Αφηγήσεις Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κεφάλαια βιβλίων

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2011). Πρώιμες συναισθηματικές εμπειρίες: Ασφαλής δεσμός, ασφαλής εαυτός. Στο βιβλίο του Γ. Κίσσα (επιμ.), Εγώ κι εσύ…και οι άλλοι: 11 ‘Ελληνες ψυχοθεραπευτές ξετυλίγουν το κουβάρι των οικογενειακών σχέσεων. Αθήνα: Αρμός.
 • Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Ειδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2009). Το Συστημικό-Συνθετικό μοντέλο: Τα θεραπευτικά ‘συν’ του μαγικού ‘και’. Στο βιβλίο των Γ. Καλαρρύτη και Τ. Μπαφίτη (επιμ)., Συστημική Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2005). Σχέσεις (στ)οργής: Μακρόχρονη συστημική θεραπεία ως παραλλαγές σε ένα θέμα. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με χάρτη και πυξίδα: Αφηγήσεις Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. & Οικονόμου, Ε. (2005). Προς τα πού; Μύθοι και πραγματικότητες στον προσανατολισμό της θεραπείας με γκέι και λεσβίες. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με χάρτη και πυξίδα: Αφηγήσεις Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2005). Όταν οι ιστορίες γιατρεύουν: Σωματικό σύμπτωμα και συγκρότηση αφήγησης. Στο βιβλίο των Γ. Καλαρρύτη και Τ. Μπαφίτη (επιμ), Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κατάκη, Χ. & Ανδρουτσοπούλου, A. (2003).Το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ). Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2003). Αγαπητέ θεραπευόμενε… Τρία θεραπευτικά γράμματα και μια ιστορία υιοθεσίας. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (2003). Ποιος μιλάει τώρα; Η αναγνώριση των εσωτερικών μας φωνών και η θεραπευτική πρόσκληση σε διάλογο. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Αναδημοσίευση από το περιοδικό Μετάλογος-Συστημικές προσεγγίσεις και ψυχοθεραπεία).
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (υπό έκδοση). Βιβλιοθεραπεία και παιδική λογοτεχνία: Επαναπροσδιορισμός των στόχων από την αφηγηματική ψυχοθεραπευτική σκοπιά. Στο βιβλίο, Ο κόσμος της παιδικής λογοτεχνίας (Τόμος Β): Μελέτη και έρευνα της παιδικής λογοτεχνίας.
 • Ανδρουτσοπούλου, A. (1997). Χρήση αφηγηματικών τεχνικών: Μια εναλλακτική προσέγγιση των παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο. Στο βιβλίο του Μ. Πουρκού (επιμ.) Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Αδημοσίευτες Ερευνητικές Μελέτες

 • Androutsopoulou, A. (1993). Seeking evidence of inner consistency in persons’ accounts: Explorations in the area of AIDS. Unpublished PhD Thesis, School of Social Sciences, University of Bath, UK.
 • Androutsopoulou, A. & Velleman, R. (1993). Inner Consistency: An alternative ‘formula’ for making sense of persons. Unpublished paper, Bath, UK.

Άλλες Δημοσιεύσεις

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1998). Η επιλογή των σύγχρονων ιστοριών ως βιβλιοθεραπευτικών μέσων: Σκεπτικό και εφαρμογές. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 49, 12-17. Αναδημοσίευση 2012 (Τεύχος 105, σ. 47-54) www.psichogios.gr/ (Αναζήτηση: Διαδρομές)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. & Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (1998). Η βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της Joan Fassler: Βοηθώντας τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα του θανάτου. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 49, 18-24. Αναδημοσίευση 2011:  (τεύχος 102, σ. 79-85).
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Η διανομή των ρόλων στην οικογένεια: Χρήση της έννοιας στην οικογενειακή θεραπεία. Συμβουλευτική, 13, 6-11.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Συμβουλευτική για το HIV/AIDS: Συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών του Bond και του συστημικού μοντέλου παρέμβασης των Bor και Miller. Τετράδια Ψυχιατρικής, 57, 97-104.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1995). Μέθοδοι και περιεχόμενο της συμβουλευτικής πριν από το HIV τεστ: Η Βρετανική εμπειρία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 50, 56-63.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1994). Παιδί, οικογένεια και βιβλιοθεραπεία. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 35, 188-194.

Άρθρα για παιδιά

(βλ. κείμενα στο www.androutsopoulou.gr)

Στήλη «Εμείς και τα προβλήματά μας». Περιοδικό Συνεργασία, Εκδόσεις ΠΑΣΕΓΕΣ. Σειρά 6 άρθρων που απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού και αφορούν τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους. Τεύχη 19-24, 1994-1996

• Εμείς και οι συμμαθητές μας: Αναζητώντας μικρούς θησαυρούς.
• Εμείς και τα αδέρφια μας: Συμμαχίες και μαγικά τρικ.
• Εμείς και οι γονείς μας: Αποχωρισμοί και φορτία αγάπης.
• Εμείς και οι αγαπημένοι μας: Το τέλος της ζωής.
• Εμείς και οι άλλοι: Το ασχημόπαπο στη λίμνη.
• Εμείς και ο εαυτός μας: Δυνάμεις μέσα μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25,  2, 161 – 176. (earlier version as Working Paper of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/2)
 • Καλαρρύτης, Γ. (2001). Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Εφήβων Χρηστών και Εξαρτημένων. Το Δίκτυο Υπηρεσιών «ΣΤΡΟΦΗ» του ΚΕ.Θ.Ε.Α.Τετράδια Ψυχιατρικής 75, 55-63
 • Καλαρρύτης, Γ. (2000). Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και η ιατρικοποίηση του προβλήματος της χρήσης και της εξάρτησης. Τετράδια Ψυχιατρικής 69, 67-76
 • Kalarritis, G. (1996). Being an adolescent and a drug user. Responses to adolescent drug use in Greece towards the year 2000. Πρακτικά του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Αθήνα, ΚΕ.Θ.Ε.Α. 1996 σελ 61 – 69.
 •  Καλαρρύτης, Γ. (1998). Τρόποι θεραπευτικής παρέμβασης στην χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών από εφήβους. Πρακτικά ημερίδας που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα «Ουσιοεξαρτήσεις. Η αντιμετώπισή τους στην τοπική κοινωνία» σελ 19-27 . Χαλάνδρι, Αθήνα, 25 Μαΐου 1998 (προσκεκλημένος εισηγητής)
 • Καλαρρύτης, Γ. (1997). Συστημική Προσέγγιση και απεξάρτηση. Η περίπτωση του Θεραπευτικού Προγράμματος ΣΤΡΟΦΗ. Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης Οικογενειακής – Συστημικής Θεραπείας που διοργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσ/νικής. Θεσσαλονίκη: ΨΝΘ 1997 Τόμος Α’ σελ. 154-169
 • Kalarritis, G. (1997).The Secondary Prevention Centre of Strofi. Πρακτικά του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Όσλο, ΝΟΡΒΗΓΙΑ , 1- 5 Ιουνίου 1997 σελ 155 – 161 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Επιμέλεια βιβλίων

 • Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (επιμ.) (2005). Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Μπαφίτη Τ. & Καλαρρύτης Γ. (επιμ.) (2009). Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Κεφάλαια βιβλίων

 • Καλαρρύτης, Γ. (2004). Χρήση ουσιών και εφηβεία» Στο Ι. Α. Λιάππας & Β. Πομίνι (επιμ.), Ουσιοεξάρτηση. Σύγχρονα θέματα (σελ 89-103.) Αθήνα: ITACA- Ελληνικό Τμήμα.
 • Καλαρρύτης, Γ. (2005). Ψυχοθεραπεία και νευροεπιστήμη. Νέοι δρόμοι σύνθεσης. Στο Γ. Καλαρρύτης & Τ. Μπαφίτη (επιμ.), Σώμα υγιές σε νου υγιή (σελ. 107-134) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Καλαρρύτης, Γ. (2009). Η θεραπευτική αντιμετώπιση των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Στο D. Deitch & Α. Τσιμπουκλή (επιμ.), Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Τεύχος 1 (σελ. 104-109) Αθήνα: ΚΕΘΕΑ
 • Καλαρρύτης, Γ. (2009). Προστατευτικοί και Επιβαρυντικοί Οικογενειακοί Παράγοντες στην Κατάχρηση Ουσιών. Στο D. Deitch & Α. Τσιμπουκλή (επιμ.), Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Τεύχος 1 (σελ. 58-71) Αθήνα: ΚΕΘΕΑ
 • Καλαρρύτης, Γ. (2009). Οικογένεια και εφηβική κατάχρηση ουσιών: Ερευνητικά δεδομένα αιτιολογίας, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων. Στο Τ. Μπαφίτη & Γ. Καλαρρύτης (επιμ.), Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές (σελ. 115-194). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Είδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας.

Άλλες Δημοσιεύσεις

 • Καλαρρύτης, Γ. & Κλαδευτήρα, Ν. (1997). Χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν την ΣΤΡΟΦΗ το 1996. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ.
 • Καλαρρύτης, Γ. & Υφαντή, Κ. (1998). Κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1997. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ
 • Καλαρρύτης, Γ., Κλαδευτήρα, Ν. & Υφαντή, Κ. (1998). Προκαταρκτική μελέτη των κοινωνιοδημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ κατά τα έτη 1994 – 1995 – 1996. Αθήνα : ΣΤΡΟΦΗ
 • Καλαρρύτης, Γ., Υφαντή, Κ. & Ζώτου, Σ. (1999). Κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1998. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ.
 • Καλαρρύτης, Γ. Ρήγος, Η. & Ζώτου, Σ. (2000). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1999. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ.
 • Καλαρρύτης, Γ. (2000). Από την τριτογενή στη δευτερογενή πρόληψη. Η περίπτωση του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α..» Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης που οργάνωσε το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με θέμα: Από την Πρωτογενή στη Δευτερογενή Πρόληψη. Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2000 (Προσκεκλημένος εισηγητής). Πρόσωπο 24, 14-18
 • Καλαρρύτης, Γ. (2000). Πρόλογος στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου του S. Minuchin, Οικογένειες και Οικογενειακή Θεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., Ανδρουλάκη, Δ., Ζώτου, Σ. & Ζερβού, Χ. (2001). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ και την ΠΛΕΥΣΗ το 2000. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ.
 • Kalarritis,G. & Androulaki, D. (2001). The Early Intervention Network PLEFSI. EFTC Newsletter 7, 10-11

Αδημοσίευτες Ερευνητικές Μελέτες

 • Kalarritis, G. (1989). Greek and British Attitudes to Drugs. Historical and Contemporary Perspectives. Department of Psychiatry, Medical School, The University of Sheffield, U.K. Unpublished MMedSci Thesis.

Άρθρα για γονείς

Περιοδικό 9 μήνες Plus

 • Μεγαλώνοντας παιδιά, μέσα μας και έξω μας. Οκτώβριος 2004, σελ. 94
 • Πώς το «εκεί και τότε» επηρεάζει το «εδώ και τώρα». Νοέμβριος 2004, σελ. 104,106
 • Ο εγκέφαλός μας και πώς κατασκευάζουμε τις ιστορίες της ζωής μας. Δεκέμβριος 2004, σελ. 96
 • Με τη δύναμη των συναισθημάτων. Μάρτιος 2005, σελ. 110,112

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΠΑΦΙΤΗ

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά /Κείμενα Εργασίας

 • Μπαφίτη, Τ. (υπό δημοσίευση). Συστημική προσέγγιση στην εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών. Μετάλογος.
 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25,  2, 161 – 176. (earlier version as Working Paper of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/2)
 • Androutsopoulou, A., Thanopoulou, K., Ekonomou, E., Bafiti, T., (2004). Forming criteria for assessing the coherence of client’s life stories: a narrative study. The Journal of Family Therapy, 26, 383 – 405.
 • Μπαφίτη, Τ., (2001). Η λειτουργία της οικογένειας ως συστήματος και η εσωτερική συγκρότηση του ατόμου ως παράγοντας ψυχικής και σωματικής υγείας. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 8 (2), 249-266.
 • Georgas, J., Mylonas, K., & Bafiti, T., (2001). Functional relationships in the nuclear and the extended family: A 16 culture study. International Journal of Psychology, 36, 289-300.
 • Androutsopoulou, A., Thanopoulou, K., Economou, E., Bafiti, T. (2001). Form analysis of clients’ narratives: Coherence as a measure of “improvement”. Laboratory for the Study of Human Relations, Working Paper Series, No 2001/2., Athens.
 • Μπαφίτη, Τ. (1997). Ο ρόλος του οργανωτικού ψυχολόγου στην επιχείρηση. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 40-41, 45-68.

Επιμέλεια βιβλίων

 • Τ. Μπαφίτη, & Γ. Καλαρρύτης,, (2009). Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και Εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Γ. Καλαρρύτης, & Τ. Μπαφίτη, , (2005). Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κεφάλαια βιβλίου

 • Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Είδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας.
 • Μπαφίτη, Τ. (2009). Εκπαίδευση στο συνθετικό μοντέλο συστημικής ψυχοθεραπείας. Στο Τ. Μπαφίτη, Γ. Καλαρρύτη (Επιμ.), Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και Εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπαφίτη, Τ. (2009). Συστημική προσέγγιση στις σχέσεις ζευγαριού: Εφαρμογή σε βραχύ πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής. Στο Τ. Μπαφίτη, Γ.Καλαρρύτη (Επιμ.), Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και Εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπαφίτη, Τ. (2009). Το συνθετικό μοντέλο συστημικής διάγνωσης και η αξιοποίησή του στην ψυχοθεραπεία. Στο Τ. Μπαφίτη, Γ. Καλαρρύτη (Επιμ.), Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και Εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπαφίτη, Τ. (2008). Η συστημική θεώρηση για την υγεία και την ασθένεια. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος, Β. Καραδήμας (Επιμ.), Ειδικά θέματα ψυχολογίας της υγείας. Αθήνα: Λιβάνη.
 • Μπαφίτη, Τ. (2005). ‘Θεραπεύοντας παλιές πληγές’: Bία στην οικογένεια και μακρόχρονες επιπτώσεις ψυχολογικών τραυμάτων. Στο Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου (Επιμ.), Με χάρτη και πυξίδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπαφίτη, Τ. (2005). Απ’ τα δεσμά στους δεσμούς: σχέσεις που «αρρωσταίνουν», σχέσεις που θεραπεύουν. Στο Γ. Καλαρρύτης, Τ. Μπαφίτη (Επιμ.), Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Georgas, J., Bafiti, T., Mylonas, K., & Papademou, L. (2004). Families in Greece. In J. L. Roopnarine & U.P. Gielen (Eds.), Families in global perspective. Boston: Allyn & Bacon.
 • Μπαφίτη, Τ. & Κίσσας, Γ. (2003). «Φαντάσματα από το παρελθόν»: Πώς οι Ερινύες γίνονται Ευμενίδες. Στο Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου (Επιμ), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά ιστορίες συστημικής θεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κίσσας Γ. & Μπαφίτη Τ. (2003). «Αποχωρισμοί»: Μια πορεία από το αδιαφοροποίητο που καταθλίβει, στην διαφοροποίηση και στην αυτονομία. Στο Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου (Επιμ), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά ιστορίες συστημικής θεραπείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Μπαφίτη, Τ. (2000). Λειτουργία της οικογένειας, εσωτερική συγκρότηση και ψυχοσωματική υγεία (277-284). Στο Α. Καλανζή- Αζίζι και Η. Γ. Μπεζεβέγκη (Επιμ. Εκδ.) Θέματα επιμόρφωσης ευαισθητοποίησης στελεχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Αδημοσίευτες Ερευνητικές Μελέτες

 • Μπαφίτη, Τ., (1999). Διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια και ψυχοσωματική υγεία: Μια συστημική προσέγγιση. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μπαφίτη, Τ., (1997). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται με την παροχή ψυχοθεραπείας σε γυναίκες με καρκίνο στον μαστό. Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μπαφίτη, Τ., (1995). Παιδικά ατυχήματα: Συχνότητα, ψυχολογικά προβλήματα, αγωγή στο σπίτι. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρα για γονείς

 • Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Φλώρα Κασσαβέτη, (Ιούνιος 2011). Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, FORMA, 100, 48.
 • Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Μυρτώ Αντωνοπούλου, (Ιανουάριος 2011). Ψυχοθεραπεία ζεύγους, VITA, 165, 56-59.
 • Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Φλώρα Κασσαβέτη (Φεβρουάριος 2010). Γονείς στα 20, στα 30, στα 40!, Παιδί και νέοι γονείς, 134, 94-96.
 • Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Φλώρα Κασσαβέτη (Μάρτιος 2009). Εμείς οι δύο γίναμε … τρεις!, Παιδί και νέοι γονείς, 123, 70-73.