Προγράμματα

Ειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το Ινστιτούτο απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στο SANE-System Attachment Narrative Encephalon ® μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη μετανεωτερική συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών (διαβάστε περισσότερα). Στην ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε…

Ειδίκευση στη Συστημική Διάγνωση

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Διάγνωση που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε μια συνθετική διαγνωστική διαδικασία που αφορά ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες. Σκοπός αυτής της διαγνωστικής διαδικασίας δεν είναι η ταξινόμηση του εξεταζόμενου σε κάποια διαγνωστική κατηγορία, ούτε η αξιολόγηση της προσωπικότητάς του.

Ειδίκευση στη θεραπεία ζεύγους

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία- απευθύνεται ειδικευμένους συστημικούς ψυχοθεραπευτές στο Κλινικό Πρόγραμμα SANE-System Attachment Narrative Encephalon ® αλλά και σε ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να

Διάγνωση παιδιών

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διάγνωση Παιδιών μέσα από τη Συστημική Οπτική SANE-System Attachment Narrative Encephalon ® που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία- απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία με παιδιά. Το πρόγραμμα είναι μονοετές (70 ώρες).

Ειδίκευση για το Τραύμα

Το Μονοετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση του τραύματος ως κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς προγράμματος του ‘Λόγω Ψυχής’ που βασίζεται στο μοντέλο <SANE-System Attachment Narrative Encephalon ®.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών & Εποπτών

Στόχος του προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επαγγελματιών συστημικών ψυχοθεραπευτών ώστε να καταστούν ικανοί εκπαιδευτές και επόπτες θεραπευτών και να μπορούν να αναγνωριστούν / πιστοποιηθούν ως τέτοιοι από τους αρμόδιους προς τούτο επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους ψυχοθεραπευτών (European Family Therapy Association – EFTA / Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας – ΕΛΕΣΥΘ).

Ψυχοθεραπεία και θέματα LGBTQI+

Νέο πρόγραμμα ειδίκευσης σε θέματα ψυχοθεραπείας με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες LGBTQI+ που αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει και να καταρτίσει ψυχοθεραπευτές και ειδικούς ψυχικής υγείας ώστε να δουλεύουν αποτελεσματικότερα με μέλη της LGBTQI+ κοινότητας και με θέματα σεξουαλικότητας.

Σεμινάρια για επαγγελματίες