Σειρά κειμένων εργασίας

Στόχος της σειράς “Κείμενα Εργασίας/ Working Papers” του “Λόγω Ψυχής”’-Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία»  είναι να συμβάλει στη διάδοση της γνώσης σχετικά με θέματα που αφορούν την συστημική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και σε σχέση με σύγχρονες οπτικές σε θέματα ψυχικής υγείας.

Τα “Κείμενα Εργασίας” του Ινστιτούτου (ISSN έντυπης μορφής 2241-2638, ISSN ηλεκτρονικής μορφής 2241-2778) φιλοξενούν πρωτότυπες εργασίες συναδέλφων επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, όπως βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις σύγχρονων εξελίξεων, παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων και ερευνητικές εργασίες ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Φιλοξενούν ακόμα άριστες διπλωματικές εργασίες τόσο ειδικευόμενων του Ινστιτούτου, όσο και ειδικευόμενων άλλων συστημικών ψυχοθεραπευτικών κέντρων, αλλά και άριστες εργασίες φοιτητών του χώρου της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να κατοχυρώσουν τη δουλειά τους σε μορφή προδημοσίευσης. Τα κείμενα μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι εργασίες περνούν από την κρίση της συντακτικής επιτροπής η οποία τις κρίνει με βάση το επιστημονικό τους ενδιαφέρον και την ποιότητα της γραφής. Εξωτερικοί κριτές αξιοποιούνται κατά περίπτωση. Κάθε εργασία που εντάσσεται στη σειρά αυτή θεωρείται κατοχυρωμένη προδημοσίευση και μπορεί να υποβληθεί κατόπιν για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ως κεφάλαιο βιβλίου εφόσον οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Τα κείμενα εργασίας διατίθενται δωρεάν.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Γιώργος Καλαρρύτης, Τσαμπίκα Μπαφίτη

Οδηγίες προς Συγγραφείς

 1. Οι εργασίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου με την ένδειξη «υποβολή για τη σειρά Κείμενων Εργασίας».
 2. Οι εργασίες υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
 3. Χαρακτήρες Times New Roman 12, σελίδες Α4, με 1,5 διάστημα γραμματοσειρών.
 4. Πίνακες και διαγράμματα ενσωματωμένα στο κείμενο.
 5. Οι εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη 200 περίπου λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 6. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10.000 λέξεις.
 7. Ξεχωριστή σελίδα με τον τίτλο της εργασίας, το όνομα, τη θέση, τον τίτλο του συγγραφέα, καθώς και το ίδρυμα/φορέα με τον οποίο συνδέεται ο συγγραφέας. Το όνομα του συγγραφέα πρέπει να αναφέρεται μόνο στην ξεχωριστή σελίδα
 8. Το κείμενο ξεκινά από τη σελίδα -5- των «περιεχομένων». Ακολουθούν, η σελίδα -6- της «περίληψης», και «εισαγωγής» ενώ η περίληψη στα αγγλικά («abstract»), μπαίνει στην τελευταία ξεχωριστή σελίδα μετά τη «Βιβλιογραφία».
 9. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές ακολουθούν ένα συγκεκριμένο στυλ (βλ. Νο 2011/1).
 10. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται για την κατ’ αρχήν αποδοχή ή όχι της εργασίας τους εντός ενός μήνα (εκτός Ιουλίου-Αυγούστου).
 11. Σε περίπτωση κατ’ αρχήν αποδοχής, οι συγγραφείς ειδοποιούνται για βελτιώσεις ή αλλαγές που προτείνουν τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.
 12. Η Συντακτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη τελική αξιολόγηση και αποδοχή των εργασιών που θα συμπεριληφθούν στη σειρά κρίνοντας το τελικό κείμενο και τον τρόπο αξιοποίησης των προτάσεών της.

Λίστα Κειμένων Εργασίας