Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - Διάγνωση

Στον τομέα αυτό λειτουργεί προς το παρόν μόνο Συμβουλευτική Υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή, συνδεδεμένη με το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014.

Περιγραφή Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Η  Συμβουλευτική Υπηρεσία του Λόγω Ψυχής λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος ειδίκευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα ειδίκευσης αυτό είναι τετραετές αποτελούμενου από δύο διετείς κύκλους. Τελεί υπό την εποπτεία των επιστημονικών υπεύθυνων του Ινστιτούτου και στελεχώνεται από ειδικευόμενους ψυχοθεραπευτές.  Οι ειδικευόμενοι ψυχοθεραπευτές είναι ήδη επαγγελματίες, συνήθως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχίατροι, οι οποίοι μετά το τέλος των βασικών ή και μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τους σπουδών εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη συμβουλευτική/ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, όπως είναι η Συστημική.

Στην υπηρεσία μπορούν να απευθυνθούν άτομα, ζευγάρια, οικογένειες. Ο αριθμός των ατόμων, ζευγαριών ή οικογενειών που μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα η υπηρεσία είναι περιορισμένος. Ο χώρος που διεξάγονται οι συμβουλευτικές συνεδρίες καθορίζονται από το Λόγω Ψυχής. Το κόστος της θεραπείας είναι συμβολικό.  Ο αριθμός των συνεδριών δεν μπορεί να ξεπερνά τις δώδεκα (12).  Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι πενήντα (50) λεπτά της ώρας.  Η  πρώτη τηλεφωνική επαφή για το κλείσιμο ραντεβού γίνεται στη γραμματεία του Ινστιτούτου (βλ. “Επικοινωνία” στην ιστοσελίδα μας).

Διαδικασία και όροι συνεργασίας με το συμβουλευόμενο

Κατά την πρώτη επαφή με τη γραμματεία οι υποψήφιοι δίνουν το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο και e-mail, και δηλώνουν το πρόσωπο που τους σύστησε ή το φορέα που τους παρέπεμψε στην υπηρεσία ή τον τρόπο ενημέρωσης τους. Ενημερώνονται κατόπιν για το χώρο διεξαγωγής των συνεδριών, την ώρα και την ημέρα, το συμβολικό κόστος και το ανώτατο αριθμό συνεδριών. Ενημερώνονται ακόμα ότι η πρώτη συνάντηση με τον ειδικευόμενο ψυχοθεραπευτή θα είναι διερευνητική. Η διερευνητική αυτή συνάντηση συνυπολογίζεται στον ανώτατο αριθμό των δώδεκα (12). Η επιλογή του ειδικευόμενου θεραπευτή που θα τους αναλάβει γίνεται από το Ινστιτούτο. Οι συμβουλευόμενοι υπογράφουν συμφωνητικό με τους όρους συνεργασίας.

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες