Το Ινστιτούτο

Ιδρυτές

Το ‘Λόγω Ψυχής’- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία συστάθηκε ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) το 2011 από τους Γιώργο Καλαρρύτη, MMedSci, Τσαμπίκα Μπαφίτη, MSC, PhD και Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, ψυχολόγους και συστημικούς ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι αποτελούν και τους επιστημονικούς υπεύθυνους του Ινστιτούτου. Παράλληλα με την ψυχοθεραπευτική τους δραστηριότητα, και οι τρεις εργάζονται ως εκπαιδευτές και επόπτες ειδικευόμενων συστημικών ψυχοθεραπευτών τουλάχιστον από το 1998, με έντονη επιστημονική και συγγραφική παρουσία, κοινά θεωρητικά ενδιαφέροντα και κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους.

Ιδιότητες μέλους-Πιστοποιήσεις

  1. Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (European Accredited Psychotherapy Training Institute) 
  2. Το Ινστιτούτο, είναι πιστοποιημένο ως Full Member του EFTA-TIC (Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας), και συμμετέχει επίσης στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής Εκπαιδευτών του EFTA-TIC.
  3. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).
  4. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και ως εκ τούτου, οι πιστοποιημένοι από το Λόγω Ψυχής απόφοιτοι του πρώτου κύκλου σπουδών δικαιούνται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμβούλου που απονέμει η ΕΕΣ

Δραστηριότητες

Εκπαίδευση

Τετραετές πρόγραμμα στη συστημική θεραπεία. Το ινστιτούτο έχει ως κύρια δραστηριότητά του την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη συστημική θεραπεία. Το πρόγραμμα είναι τετραετές και είναι σχεδιασμένο βάσει αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία (System) είναι εμπλουτισμένη (ι) με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (Attachment), (ιι) τις παραδοχές της αφηγηματικής ψυχολογίας (Narrative) και (ιιι) τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο (Encephalon) (SANE – System Attachment Narrative Encephalon ®) αντλώντας από την εργασία αξιόλογων ψυχοθεραπευτών και ερευνητών.

Το Ινστιτούτο διαθέτει μεγάλη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σχετική θεματολογία για τη στήριξη του προγράμματος, και παρέχει στους ειδικευόμενους του δωρεάν και άμεση πρόσβαση σε αυτή. Συνεδεδεμένη με την εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα είναι και η Υπηρεσία Συμβουλευτικής την οποία στελεχώνουν οι ειδικευόμενοί μας. Αυτή οποία προσφέρει στο ευρύ κοινό υπηρεσίες με συμβολικό κόστος ενώ στους ειδικευόμενους προσφέρει επιπλέον εποπτευόμενη κλινική εμπειρία.

Τριετές πρόγραμμα συστημικής διάγνωσης. Το Ινστιτούτο προσφέρει στους επαγγελματίες (ψυχολόγους) μια ακόμα εκπαίδευση μέσω του τριετούς προγράμματος στη συστημική διάγνωση, που περιλαμβάνει γνωστά ψυχομετρικά εργαλεία και προβλητικά τεστ για ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες καθώς και δύο βραχύχρονα διαγνωστικά σεμινάρια. Παρέχεται βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή.

Σεμινάρια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Επίσης προσφέρει εξειδικευμένους κύκλους  σεμιναρίων για επαγγελματίες και φοιτητές του χώρου της ψυχικής υγείας και σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους συνεργάτες, συνεργαζόμενους και απόφοιτους του Λόγω Ψυχής. Παρέχει επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια και συμβουλευτικές/ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες για το ευρύ κοινό. (ΒΛΕΠΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΣΤΟ “ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ”).

Έρευνα

Άλλη βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου αποτελεί η έρευνα και η διάδοση της γνώσης γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας και της ψυχοθεραπείας. Οι ειδικευόμενοι διδάσκονται μεθόδους ποιοτικής έρευνας και συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια με πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Διαβάστε για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την ερευνητική μας δραστηριότητα καθώς και τις δημοσιεύσεις  και τα βιβλία μας. Επίσης δείτε τη σειρά μαςκείμενα εργασίας”(βλ. λίστα εργασιών), την οποία δημοσιεύουμε δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και η οποία θα εμπλουτίζεται κατά τακτά διαστήματα.

Το Ινστιτούτο ως "ασφαλής βάση"

Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να προσφέρει ένα φιλόξενο πλαίσιο, μια «ασφαλή βάση» για όλους τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι επιδιώκουν τη δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης και σεβασμού, δείχνοντας προσωπικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη όλων των ειδικευόμενων. Το Ινστιτούτο δεν επιτρέπει διακρίσεις στην προσφορά ευκαιριών ειδίκευσης και επιμόρφωσης λόγω καταγωγής, εθνικότητας, το χρώματος, το φύλου, τη θρησκείας, σωματικής υγείας και σεξουαλικής προτίμησης.