Υπηρεσίες για το κοινό

Επιμορφωτικά σεμινάρια

  • Μεγαλώνοντας παιδιά, μέσα μας και έξω μας
  • Η γλώσσα των ονείρων μας
  • Μαθαίνοντας τη γλώσσα των συναισθημάτων στα παιδιά
  • Γονείς, παιδιά και οθόνες: Διαμάχη ή συμμαχία;

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - Διάγνωση

Στον τομέα αυτό λειτουργεί προς το παρόν μόνο Συμβουλευτική Υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή, συνδεδεμένη με το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014.