Διάγνωση Παιδιών μέσα από την Συστημικη Οπτική Sane-System Attachment Narrative Encephalon ®

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα Ειδικευσης Διάγνωση Παιδιών μέσα από τη Συστημική οπτική SANE-System Attachment Narrative Encephalon ® που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία- απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στη διαγνωστική διαδικασία με παιδιά που παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες, και στην αξιοποίηση της διάγνωσης στην ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα είναι μονοετές (70 ώρες).

Για λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών (του τρέχοντος έτους).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους ηλεκτρονικά.